Nadzory

NADZORY INWESTORSKIE

Oferujemy usługi świadczone przez wykwalifikowanego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Nadzory mogą być prowadzone przy realizacjach nowych inwestycji oraz podczas prac budowlanych wykonywanych na istniejących terenach zielonych lub w sąsiedztwie drzew. Wykonujemy również kontrole ochrony drzew na placu budowy itp.

INWENTARYZACJE I OPINIE DENDROLOGICZNE

Przygotowując teren pod inwestycje dobrze jest oszacować koszty wycinki drzew lub odpowiednio zaplanować wycinkę, aby pozostałe drzewa nie kolidowały z inwestycją. Ważne jest również by drzewa rosły w dobrej kondycji i w przyszłości nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników danego terenu. Zadbana zieleń jest wizytówką przestrzeni czy to publicznej czy prywatnej. W naszej ofercie znajdą Państwo inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem oraz opinie drzew pozwalające podjąć decyzję o wycince lub pozostawieniu drzewa.

ANALIZY KRAJOBRAZOWE I HISTORYCZNE,
PROJEKTY REWALORYZACJI ZABYTKOWYCH TERENÓW ZIELENI

Coraz częściej zwraca się uwagę na niszczejące obszary, takie jak historyczne parki i skwery, które z czasem utraciły swoje dawne funkcje. Oferujemy projekty rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów, poprzedzone wnikliwymi analizami. W celu wykonania dobrego projektu ważne jest dokonanie dokładnych analiz np. krajobrazowych, historycznych, funkcjonalnych. Następnie opracowania obiektów zabytkowych wykonujemy na podstawie przygotowanych wcześniej analiz, przeprowadzonych badań oraz przy dostosowaniu się do stylu architektonicznego budowli i zabytkowych założeń ogrodowych. W projektach możemy odtworzyć historyczną strukturę lub wykreować nowe funkcje nawiązując stylem do przeszłości obiektu.

ZAKRES PRAC

 • Inwentaryzacje dendrologiczne
 • Nadzory inwestorskie
 • Ochrona drzew na placu budowy
 • Projekt ochrony drzew na placu budowy
 • Opinie i ekspertyzy drzew pod kątem bezpieczeństwa
 • Prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z otrzymaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
 • Opracowania studialne: kwerendy i analizy historycznych założeń zieleni
 • Projekty rewaloryzacji / rekonstrukcji / rewitalizacji zielonych obiektów zabytkowych

PROCES

Spotkanie / Kontakt mailowy

Omówienie potrzeb dotyczących danej usługi

Oferta

Przedstawienie oferty na wykonanie usługi, podpisanie umowy

Realizacja usługi

Nadzór inwestorski / inwentaryzacja dendrologiczna / opinia stanu drzewa / projekt rewaloryzacji

Finalizacja

Zamknięcie inwestycji budowlanej / oddanie dokumentacji

Aby przygotować dla Ciebie ofertę wypełnij ankietę.

1. Dane klienta
 • projekt koncepcyjny i wykonawczy
 • ogrody przydomowe
 • przestrzenie publicznie
 • aranżacje zieleni
 • balkony i tarasy
 • wnętrza