Zabytkowe tereny zieleni

Zakres usług: Projekty rewaloryzacji zabytkowych terenów zielonych, studia i kwerendy historyczne zabytkowych parków i ogrodów

Wykonanie: Kompleksowe usługi od projektu, po wykonanie i pielęgnację

Odbiorca: Prywatny i publiczny – zabytkowe parki i ogrody

Obszary zielonych terenów zabytkowych są wymagającymi ogrodami. Do przygotowania projektu rewaloryzacji  należy wnikliwie i dokładnie przeprowadzić nie tylko analizy krajobrazowe, ale również historyczne np. nawarstwienia stylów ogrodowych, historyczny dobór gatunkowy do danego założenia itp. Analizy te przygotują teren do określenia kierunku rewaloryzacji – możemy całkowicie na nowo odtworzyć historyczny ogród lub stworzyć nowoczesny ogród nawiązujący do historii obiektu.