Usługi brukarskie

Zakres usług: Usługi brukarskie, murki oporowe, gabiony, usługi minikoparką

Materiały: Kostka betonowa, kostka granitowa, kamień naturalny

Odbiorca: Prywatny, inwestorzy publiczni, gminy, deweloperzy, firmy i instytucje

Podstawą ogrodu są szlaki komunikacyjne pomiędzy różnymi jego częściami. Proste ścieżki do garażu czy kręte i ciekawe szlaki między rabatami ułatwiają nam codzienne czynności oraz wykreują Wasz ogród. Nasza firma stworzy układ komunikacyjny dostosowany do Państwa potrzeb oraz wpasowujący się w styl ogrodu.