Usługi dendrologiczne

Zakres usług: Inwentaryzacje, projekty gospodarki drzewostanem, ochrona drzew na placu budowy, opinie dendrologiczne

Wykształcenie: Certyfikowany Inspektor Drzew (nr legitymacji CID/436/2020)

                             Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni (nr z rejestru 157/2019 OSTO) 

Odbiorca: Prywatny, inwestorzy publiczni, gminy, deweloperzy, firmy i instytucje

Oferujemy usługi dendrologiczne związane z wykonywaniem inwentaryzacji drzew, projekty gospodarki drzewostanem  oraz opinie stanu zdrowotnego drzewa. Usługi dendrologiczne kierowane są do szerokiej grupy odbiorców (sektor prywatny i publiczny).  Inwentaryzacje są przydatne szczególnie przy przestrzeniach z istniejącym drzewostanem. Pozwalają na dopasowanie ogrodu do rosnących na działce drzew, bez szkody dla nich. Inwentaryzacje przy większych inwestycjach pomogą w dobrym rozplanowaniu terenu, ale również pomogą w  minimalizacji kosztów zwianych z wycinką drzew.