Nadzory inwestorskie

Zakres usług: Nadzory inwestorskie, Ochrona drzew na placu budowy

Wykształcenie:  Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni (nr z rejestru 157/2019 OSTO) 

                              Certyfikowany Inspektor Drzew (nr legitymacji CID/436/2020)

Odbiorca: Inwestorzy publiczni, Gminy, Deweloperzy, Firmy i instytucje

Oferujemy usługi Certyfikowanego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Dzięki temu zieleń podczas inwestycji budowlanych będzie odpowiednio zabezpieczona, a nowe nasadzenia zostaną wykonane w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką ogrodniczą.