Dawny Klasztor - Wrocław

Inwestor: Prywatny

Projektant: Paula Wojtyła-Tymińska

Rok: 2014

Koncepcja zakłada zupełną zmianę funkcji budynku. Nowe przeznaczenie będzie kierowane do szerokiej grupy odbiorców. Planowane jest utworzenie Osiedlowego Domu Kultury. Część budynku będzie pełniła funkcję usługową – kawiarnia z salą bankietową. Pozostałe pomieszczenia zostaną przeznaczone na pracownie dla dzieci. W obiekcie odbywać się będą zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo planowane jest utworzenie biblioteki z czytelnią. Frontowa część budynku jako strefa reprezentacyjna z miejscami parkingowymi. Za budynkiem strefa dla wypoczynku z placem zabaw oraz boiskiem sportowym. Wygodny i bezpieczny układ komunikacyjny, który będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych.