Konkurs - Opole

Organizator: Miasto Opole

Miejsce:

Rok: 2013

Koncepcja zakłada podział terenu na sześć wzajemnie dopełniających się stref. Przestrzeń zostanie ujednolicona dzięki zastosowaniu jednorodnego materiału w nawierzchniach oraz spójnie dobranej małej architektury na całym obszarze. Otoczenie Wieży Piastowskiej powinno nawiązywać do dawnego układu zabudowy Ostrówka, który został odsłonięty w czasie prac archeologicznych. Całość terenu wraz z jego wyposażeniem powinna służyć zarówno pracownikom urzędu, jego petentom jaki i wszystkim mieszkańcom Opola.