Ogród skalny z tarasem

Inwestor: Prywatny, Dom letniskowy, Radków

Projektant: Paula Wojtyła–Tymińska

Rok: 2018

Ze względu na występujące różnice w poziomach na posesji, skarpy zostały przekształcone na skalniaki. Pozostałe części ogrodu przeznaczono na tarasy – jeden użytkowy, drugi mały na plac zabaw dla dzieci. Skarpy zostały obsadzone takimi roślinami jak macierzanka ogrodowa, czyściec wełnisty, kostrzewa sina, rozchodniki i rojniki, irga pozioma. Materiały użyte do budowy ogrodu to piaskowiec i betonowa imitacja płyt z piaskowca. Przy największym słonecznym tarasie wykonano obwódki z lawendy.

Projekt

W trakcie prac

Przed rozpoczęciem