Bystrzyca Kłodzka - zielona transformacja

Inwestor: Gmina Bystrzyca Kłodzka

Projektant: Paula Wojtyła-Tymińska

Rok: 2022

Opracowanie ma na celu zwiększenie ilości zieleni w mieście, poprzez odpowiednio zaprojektowane skwery, parki, ciągi piesze oraz drogi. Łącząc zasady sztuki ogrodniczej z współczesnymi trendami ekologicznymi, dążymy do zwiększenia różnorodności biologicznej w mieście.
Zieleń przyczynia się do ograniczenia zmian klimatycznych nie tylko pochłaniając dwutlenek węgla, ale przede wszystkim poprzez redukcję spływu powierzchniowego i retencję wody w obszarach miejskich. Dodatkowo, zwiększenie udziału nawierzchni biologicznie czynnych, które są przepuszczalne dla wody, przyczynia się do poprawy jakości życia poprzez ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła.
Ważne jest zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do obszarów zielonych, które mogą być wykorzystywane do rekreacji i odpoczynku. Edukacja mieszkańców jest kluczowa, podobnie jak promowanie uprawy rodzimych gatunków oraz roślin wieloletnich o niskich wymaganiach pielęgnacyjnych.

Opracowanie