Lądek Zdrój - modernizacja parków zdrojowych

Inwestor: Lądeckie Usługi Komunalne

Projektant: Paula Wojtyła-Tymińska

Rok: 2022

Koncepcja zakłada nowoczesne podejście do nasadzeń miejskich. Proponuje się odejście od rabat sezonowych w kierunku roślin wieloletnich. Zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia nakładów związanych z utrzymaniem zieleni m.in. mniejsze zużycie wody oraz niższe koszty wykonania rabat. Rozwiązanie podnosi różnorodność biologiczną, jest korzystne dla owadów, ptaków i innych drobnych zwierząt. Założenie łączy się z proponowaną wcześniej koncepcją połączenia części starego miasta z częścią uzdrowiskową, za pomocą systemu drewnianych kładek – „Kacze Bulwary”. Jako dodatkową atrakcje zaproponowano rzeźby kaczek. W pozostałych częściach miasta zaplanowano uzupełnienie istniejących parków i skwerów o trawy, byliny i łąki.

Postery