Nowa Ruda - Skwer Literacki

Inwestor: Gmina Nowa Ruda

Projektant: Joanna Pędrak, Paula Wojtyła-Tymińska

Rok: 2021

Projektowany skwer literacki ma na celu uporządkowanie istniejącej przestrzeni. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie nowych funkcji użytkowych tego terenu tj. biblioteka plenerowa. Z uwagi na istniejący drzewostan w projekcie zastosowano głownie rośliny wzbogacające podszyt. Nowe nasadzenia stanowią rośliny okrywowe: krzewy, pnącza i byliny. Zaproponowano roślinność biało-zieloną dla efektu rozjaśnienia przestrzeni.

Wizualizacje

Stan istniejący