Polanica Zdrój - Park Zdrojowy

Inwestor: Gmina Polanica Zdrój

Zakres prac: Całoroczne działania pielęgnacyjne, nasadzenia kwiatów

Rok rozpoczęcia współpracy: 2021

Pielęgnacja parku obejmuje koszenie trawników, cięcie żywopłotów i obwódek, całoroczną opiekę roślin, odśnieżanie ścieżek oraz kontrolę drzewostanu. Wiosną wykonywane są sezonowe rabaty roślinami jednorocznymi, jesienią rabaty uzupełnianie są cebulami tulipanów. Nasi pracownicy codziennie dbają o czystość placów oraz ścieżek.

Wiosna