Szczytna - Ogród deszczowy - Miejskie mokradła

Inwestor: Gmina Szczytna

Projektant: Paula Wojtyła-Tymińska

Rok: 2021

Projekt zakłada wykorzystanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej. Woda będzie kierowana za pomocą systemów suchych strumieni, które doprowadzą wodę opadową do niecki infiltracyjnej obsadzonej roślinnością oczyszczającą wodę. Oczyszczona woda trafiać będzie do istniejącego zbiornika wodnego oraz na skwer wodny zaplanowany jako plac zabaw. Plac zabaw będzie umożliwiał dzieciom kierowanie wody za pomocą systemów różnych zapadek, śluz itp. Przy zbiorniku zaplanowano strefę widokową z leżakami, która ukazuje piękno widoku na zamek Leśna. Części rekreacyjne parku zostaną osłonięte od drogi krajowej naturalnymi nasadzeniami.